W skład Grupy DAWEG wchodzi szereg spółek świadczących usługi w zakresie nieruchomości i handlu detalicznego.

Te spółki to między innymi:

 • DaWeg Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  Obsługująca inwestorów w zakresie szeroko pojętego zarządzania strategicznego nieruchomościami (asset management)
 • DawEg Corporate Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  Zapewniająca wsparcie inwestorom w zakresie dostarczania gotowych spółek celowych i usług wokół tych spółek. Współpracujaca ściśle z firmą TPA Horvath
 • MW Projekt sp. z o.o.
  Realizująca na własny rachunek projekty mieszkaniowe ( www.willowybrochow.pl ). Spółka ściśle współpracuje z Macków Pracownia Projektowa sp. z o.o.
 • Daweg Consulting sp. z o.o.
  Tworząca sklep internetowy promujący włoską kulturę i włoskie wina (strona www.dawino.com w budowie)